Alueet

Golfkenttä, Iso-Huopalahti, Mätäjoki, Talin kartano

Golfkentän alue

Tiheän lehvästönsä ja oksistonsa takia terijoensalavat ovat suosittuja pesäpaikkoja monille linnuille.

Golfkentän alue

Golfkentän metsiköt monine eri puulajeineen ja pensaineen täydentävät koko alueen monimuotoisuutta.

Golfkentän alue

Golfkenttää reunustavat pensaikot ja lehto ovat Talin ja Iso-Huopalahden viheralueen linturikkainta osaa.

Iso-Huopalahti

Valoisat koivikot ovat niihin rajoittuvien tuomien ja muiden pensaiden yhdistelmänä muuan muassa kultarinnan, mustapääkertun ja punavarpusen suosiossa.

Iso-Huopalahti

Iso-Huopalahden kaatopaikan sijoilta versonut puu- ja pensaskasvillisuus laulattaa monen monta satakieltä ja viitakerttusta, jotka ovat linnustomme huippukonsertoijia.

Iso-Huopalahti

Iso-Huopalahden runsas polkuverkosto tekee lintuihin ja muuhun luontoon tutustumisen helpoksi.

Mätäjoki

Mätäjoen rehevät rannat ovat oivia paikkoja vesilintujen pesien sijoittamiseen. 

Talin kartano

Talin kartanolla valtavan ikitammen naapureina viihtyvät naakat ja pöntöissä pikkuvarpuset, kottaraiset sekä kirjosiepot ja tiaiset. 

Mätäjoki

Iso-Huopalahteen laskevan Mätäjoen sivuilla kasvavassa ruovikossa pesii ja piileksii monenlaisia lintuja vuoden ympäriinsä.