Rantakanat ja kurki

Kurki, Liejukana, Luhtahuitti, Luhtakana, Nokikana, Ruisrääkkä

Luhtakana

Vattenrall

Ruovikon kätköissä pesivä ja piileskelevä luhtakana kuuluttaa itsestään erikoisilla äänillään, joista eräs muistuttaa pikkuporsaan kiljuntaa. Iso-Huopalahden ruovikoissa asustavien lintujen ääntelyä voi kuulla varsinkin yön pimeimpään aikaan huhti–toukokuussa.

P 1–2 paria

Luhtahuitti

Småfläckig sumphöna

Vuoden 1978 jälkeen lajista on tiedossa Iso-Huopalahdelta vain yhdeksän havaintoa, joista vain yksi on laulava lintu 7.-10.5.2013. Muut kahdeksan ovat elo–syyskuussa ruovikon lieterannoilla havaittuja muutolla pysähtyneitä.

Kuva: Ari Kaarakainen

S

Ruisrääkkä

Kornknarr

Ruisrääkän karkea narskuttelu on kuulunut joinain vuosina Iso-Huopalahden entisen kaatopaikan ruohikkoisilta rinteiltä touko–kesäkuussa. Pidemmäksi aikaa rääkät eivät ole yleensä jääneet, vaan ne ovat jatkaneet muuttoaan suotuisemmille pesimäpaikoille.

Kuva: Esa Sojamo

HL

Liejukana

Rörhöna

Harvalukuinen pesimälintumme liejukana on onnistunut vakiintumaan alueelle muutaman parin voimin. Poikueita on nähty muun muassa Vermon raviradan lammikoissa. Liejukanan voi havaita onnella myös Iso-Huopalahden ruovikkoisen rannan liepeillä.

P1–4 paria, HL

Nokikana

Sothöna

Nokikanan tavoittaa jään reunalla jo maaliskuussa, mutta vain muutama pari jää pesimään ruovikon suojiin. Nokikana on helpoimmin tunnistettavia lintujamme. Nokka ja otsakilpi erottuvat valkoisina muutoin kauttaaltaan mustasta höyhenasusta. Talvella 1981/82 todettiin talvehtimisyritys, muut talvihavainnot talvihavainto 26.12.1960 ja 22.1.2018 Talin rannassa.

P 1–2 paria, L, R

Kurki

Trana

Kurjelle ei ole sopivaa levähdys- tai ruokailupaikkaa alueella, mutta kurkiparvia näkee sekä keväällä että syksyllä muuttamassa ja komeasti ronkottaen ne tervehtivät golfaajia. Muuton pääajankohta ajoittuu huhtikuun ja syyskuun puoliväliin. Kurjet hyödyntävät matkatessaan myötätuulta.

L