Kirviset, västäräkit, tilhi ja koskikara

Keltavästäräkki, Koskikara, Lapinkirvinen, Metsäkirvinen, Niittykirvinen, Tilhi, Västäräkki

Metsäkirvinen

Trädlärka

Metsäkirvinen on runsaslukuinen avointen mäntymetsien ja rämeiden pesimälintu, joka muuttaa alueen yli runsaana huhti–toukokuussa ja vielä runsaampana elo–syyskuussa. Ruokailevia lintuja voi tavoittaa avomaalta. Pelästyessään metsäkirvinen nousee yleensä puuhun.

HL<

Niittykirvinen

Ängspiplärka

Metsäkirvistä selvästi vähälukuisempi niittykirvinen pesii koko maassa monenlaisissa avoimissa maastoissa. Metsäkirviseen on parhaana erona selvästi erilainen kutsuääni. Läpimuuttajia on runsaiten syyskuussa, keväällä puolestaan huhtikuussa, mutta vähälukuisemmin. Nykyään laji ei pesi Iso-Huopalahdella.

L

Lapinkirvinen

Rödstrupig piplärka

Lapinkirvisen voi alueelta tavoittaa parhaiten syyskuun alussa, jolloin lajin päämuutto Afrikkaan on käynnissä. Määrät ovat selvästi pienempiä kuin 30 vuotta sitten. Kevätmuutto Lappiin tapahtuu toista reittiä. Läjähtävä psii -lentoääni erottaa lajin muista kirvisistämme.

HL

Keltavästäräkki

Gulsparv

Aikoinaan runsaimpien lintuihimme kuuluneen keltavästäräkin pesimäkanta on romahtanut kymmenesosaan 40 vuodessa. Laji on katoamassa Etelä- ja Keski-Suomesta kokonaan. Elokuun lopussa voi vielä aamuisin kuulla Lapissa pesineiden etelään muuttavien lintujen kutsuääniä.

HL

Västäräkki

Sädesärla

Pyrstöään nurmikolla astellessaan keinuttava västäräkki asustaa ihmisen naapurina. Se tekee pesänsä kekseliäästi piharakennuksen, halkopinon tai muiden rakennelmien suojiin. ”Väiski” on levittäytynyt maahamme muita lintulajeja tasaisemmin koko maahan. Tuttu näky myös golfkentän viheriöllä, etenkin huhti- ja syyskuussa.

P 10–15 paria, L, R

Tilhi

Sidensvans

Tilhiparvia ja yksittäisiä lintuja voi alueella nähdä syyskuun lopulta toukokuun alkuun, mutta töyhtöpäiden esiintymistä ja määrää säätelee pihlajan marjasato. Syysmuutto on vilkkainta lokakuussa, joskus lintuja jättäytyy suuria määriä vuodenvaihteen ylitse asti.

L, HT

Koskikara

Strömstare

Koskikaran sukeltelua pääsee seuraamaan monena talvena Mätäojan varrella. Vakiintunut vierailupaikka on golfkentän pieni koskenpoikanen Talin kartanon lähellä. Varhaisimmat havainnot ovat lokakuulta ja myöhäisimmät maaliskuun lopulta.

HL, HT