Tiirat ja lokit

Harmaalokki, Kalalokki, Kalatiira, Lapintiira, Merilokki, Naurulokki, Pikkulokki, Räyskä, Selkälokki

Räyskä

Skräntärna

Tiirojemme jättiläinen käy näyttämässä huhti–elokuussa komeaa punanokkaansa säännöllisesti Iso-Huopalahden perukassa. Jättitiiran käheän karjahduksen oppii helposti tunnistamaan ja siitä linnun usein ensimmäiseksi havaitseekin. Pesimäpaikat sijaitsevat rannikon luodoilla.

HR

Kalatiira

Fisktärna

Runsaslukuisin tiiramme on vakituinen ruokavieras vesialueella. Parhaana muuttoaikana toukokuussa tiiroja voi olla paikalla satakunta. Joitakin pareja pesii lähivesien luodoilla ja sieltä emot käyvät kalassa vielä kesäkuussa. Poislähtö tapahtuu jo heinäkuun aikana.

L, R

Lapintiira

Silvertärna

Lapintiira on rannikoittemme ja Lapin yleinen pesimälintu, jota näkee alueella vain muuttoaikana huhti–toukokuussa. Vaatii harjaannusta tunnistaa tämä pitkäpyrstöinen, olemukseltaan siro ja kevyesti liihottava laji kalatiirojen joukosta.

L, R

Pikkulokki

Dvärgmås

Kepeän lepattelevasti lentävät pikkulokit vierailevat toukokuussa lahdella jatkaakseen pian matkaansa pesimäalueilleen pohjoisemmaksi. Pieni koko, mustat siivenalusta sekä musta päähuppu ovat hyviä eroja naurulokkiin, joiden joukosta se tavallisimmin löytyy. Syksyltä on vain muutama havainto, 5.11.2013 myöhäinen yksilö Vermossa (Virpi Muukka).

L, R

Naurulokki

Skrattmås

Naurulokkeja näkee alueella maaliskuun lopulta lähtien elokuulle, jonka jälkeen vain jälkeen vain satunnaisesti. Pesimälintuna naurulokki on harvinaistunut huomattavasti viime vuosikymmenten aikana pääkaupunkiseudulla. Läpimuuttajia ja ruokavieraita näkee eniten huhti- ja kesäkuun aikana.

L, R

Kalalokki

Fiskmås

Kalalokki on Talin ja Iso-Huopalahden alueella yleinen läpimuuttaja keväin ja syksyin. Runsaimmillaan se on huhtikuussa ja elo–syyskuussa. Lähitienoiden luodoilla pesiviä yksilöitä vierailee paikalla pitkin kesää, ja leutoina syksyinä lintuja näkee jopa yli vuodenvaihteen.

L, R

Selkälokki

Silltrut

Helsingissä ja Espoossa pesivät selkälokit kiertelevät ruoanhakumatkoillaan laajalti ja pistäytyvät myös Iso-Huopalahden vesialuetta tarkistamassa. Keväällä selkälokkeja näkee maalis–huhtikuussa muiden lokkien joukossa jäällä seisoskelemassa, mutta syksyllä laji näyttäytyy harvemmin.

L, R

Harmaalokki

Gråtrut

Harmaalokki on pääasiassa rannikon pesimälintu. Muuttoaikoina se on yleinen näky, ja pitkin vuotta nuorempien ikäluokkien lintuja näkee kiertelemässä alueella ravinnon hankinnassa. Kaatopaikan aikoihin alueella parveili tuhansia harmaalokkeja.

L, R

Merilokki

Havstrut

Aikuisia merilokkeja käväisee Iso-Huopalahden alueella alkukeväästä, mutta pian ne alkavat siirtyä pesimäluodoilleen rannikolle. Nuorten ikäluokkien lintuja voi nähdä alueella ruokavieraina lähes kautta vuoden. Jykevänokkainen merilokki on harmaalokkiakin isompi.

L, R